Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Razpisi - Javna naročila  
   
Št. objave na Portalu JN: JN000295/2019-W01
Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI – Športna dvorana Štore
-    Razpisna dokumentacija
-    Vzorec pogodbe
-    Specifikacija naročila
-    Projektna naloga
-    Arhitekturna situacija - obstoječe stanje
-    Arhitekturna situacija - predvideno stanje


NMV: Ureditev otroških igrišč v Občini Štore št. objave na Portalu JN pod št. JN004285/2018-W01
-    Razpisna dokumentacija
-    Ponudbeni predračun OBR. 2.1
-    Priloga 4.3 povzetek predračuna


Nakup in dobava traktorja


Arhiv javnih naročil