Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Ureditev otroških igrišč v Občini Štore  
   

Razlog za operacijo in sam cilj investicije je izboljšati pogoje in urediti rekreacijsko infrastrukturo, ki bo omogočala kvalitetnejše življenje in preskrbljenost z vzpostavljeno osnovno infrastrukturo primerljivo drugim regijam. Rekreacijske površine bodo na sedmih različnih lokacijah in bodo poleg rekreacije omogočale tudi medgeneracijsko druženje in vključevanje ranljivih skupin.

Vzpostavljena bodo otroška igrišča na sedmih lokacijah v občini in sicer spodnje Štore, Lipa, Kompole, Straža, Pečovje, Svetina in pri Domu na Svetini.

Pomen ureditve javne infrastrukture za rekreacijske in športne namene kot tudi površine za preživljanje prostega časa v naravi in na prostem, se bo odražal v organiziranem druženju ob dogodkih kot so igre na prostem, organizirani pohodi in podobne aktivnosti športnega oz. rekreacijskega značaja. Poudarjena bo skrb za aktivacijo in vključevanje ranljivih skupin.

Partnerji v projektu:
-    OBČINA ŠTORE
-    KS SVETINA
-    ŠKD RUDAR PEČOVJE