Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Lokalne volitve 2018  
   
Občinska volilna komisija Občine Štore obvešča občane, da bo predčasno glasovanje za volitve v občinski svet in volitve župana Občine Štore potekalo v Kulturnem domu Štore:
-    v sredo, 14. 11. 2018, od 7.00 do 19.00 in
-    v četrtek, 15. 11. 2018, od 7.00 do 19.00.
OBRAZCI

ROKOVNIK

UPORABNE POVEZAVE:
DVK
MJU
Evidenca volilne pravice MNZ
Register političnih strank
Zakonodaja

Razpis rednih volitev v svet Krajevne skupnosti Svetina

Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Štore ; sprememba odloka

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Svetina

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Štore

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje