Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Lokalne volitve 2018 - Javni poziv za imenovanje članov volilnih odborov  
   
Občina Štore
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Cesta XIV. divizije 15
3220 Štore


Številka: 041-0006/2018-9
Datum: 31. 8. 2018


JAVNI POZIV ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV
(rok za oddajo predlogov: 13. 9. 2018)Predsednik Državnega zbora RS je razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 48/18), ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Roki za izvedbo volilnih opravil začnejo teči v ponedeljek, dne 3. 9. 2018.

V skladu z rokovnikom za izvedbo volilnih opravil vas obveščamo, da lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občani dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov najkasneje do 13. septembra 2018.

Ob vložitvi predlogov mora predlagatelj predložiti pisno izjavo kandidata, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo Občine Štore o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s katerim od kandidatov na lokalnih volitvah v občini Štore. Če tega ne stori ali če poda o tem lažno izjavo, se kaznuje za prekršek.

Člani volilnega odbora so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini Štore. Nihče ne more biti član več kot enega volilnega odbora. Predsednik in član volilnega odbora oziroma njun namestnik ne more biti kandidat na volitvah, predstavnik list kandidatov oz. kandidata, niti zaupnik. Prav tako predsednik in član volilnega odbora oziroma njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Pisne predloge skupaj s soglasjem in izjavo lahko posredujete na naslov na naslov Občina Štore, OVK, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, do 13. 9. 2018.

Predloge lahko oddate na pripravljenem obrazcu (PDF).

Občinska volilna komisija bo v skladu z določbami tretjega odstavka 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US in 23/17) pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevala predloge političnih strank in neodvisnih list, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v občinski svet Občine Štore izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov.


Ivan Šelih l. r.
Predsednik OVK