Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Lokalne volitve 2018 - Potrebno število podpisov za določanje liste kandidatov oziroma kandidata za župana na lokalnih volitvah 2018  
   
Občina Štore
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Cesta XIV. divizije 15
3220 ŠtoreŠtevilka: 041-0006/2018-6
Datum: 3. 9. 2018

V skladu z 41. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) glede potrebnega števila podpisov za določanje liste kandidatov oziroma kandidata za župana na lokalnih volitvah 2018 izdaja občinska volilna komisija Občine Štore naslednje


OBVESTILO


1. Določanje liste kandidatov s podpisovanjem skupine volivcev

68. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da lahko listo kandidatov v volilni enoti določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, to je 3. 9. 2018, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.

V Občini Štore je na dan 3. 9. 2018 3558 volivcev.

V primeru, da listo kandidatov za člane občinskega sveta določi skupina volivcev, je potrebno najmanj 36 podpisov volivcev.2. Določanje kandidata za župana s podpisovanjem skupine volivcev

106. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da je, kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, potrebno število podpisov najmanj 2 % od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

V prvem krogu na zadnjih rednih volitvah župana Občine Štore oktobra 2014 je glasovalo 1407 volivcev.

V primeru, da določi kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno najmanj 28 podpisov volivcev.


Ivan Šelih,
predsednik OVK Občine Štore