Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Javna naročila  
   
JN13843/2013 - Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore s sklenitvijo okvirnega sporazuma za leto 2013 in 2014 (razpisna dokumentacija)  
JN13843/2013 - Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore s sklenitvijo okvirnega sporazuma za leto 2013 in 2014 (razpisna dokumentacija)  
JN13843/2013 - Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore s sklenitvijo okvirnega sporazuma za leto 2013 in 2014 (seznam lokalnih poti/cest)  
Rekonstrukcija ceste JP 912151 (Glažuta – Svetli dol)