Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Javni razpisi  
   
2023 - Dosežki športnikov  
2023 - Kresovanje  
2023 - Priznanja  
2023 - Šport razpis  
2023 - Šport obrazci - PDF  
2023 - Šport obrazci - Word  
2023 - Kultura razpis  
2023 - Kultura obrazci - PDF  
2023 - Kultura obrazci - Word  
2023 - Humanitarna razpis  
2023 - Humanitarna obrazci - PDF  
2023 - Humanitarna obrazci - Word  
2023 - Ostala razpis  
2023 - Ostala obrazci - PDF  
2023 - Ostala obrazci - Word  
Letni program športa 2022  
Zbiranje ponudb za organizacijo kresovanja 30. aprila 2022 na Lipi  
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem  
OBRAZEC – Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem  
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Štore v letu 2022  
2022 - Razpis - Šport  
2022 - Šport - Obrazci Word  
2022 - Šport - Obrazci PDF  
2022 - Razpis - Kultura  
2022 - Kultura - Obrazci Word  
2022 - Kultura - Obrazci PDF  
2022 - Razpis - Sociala  
2022 - Sociala - Obrazci Word  
2022 - Sociala - Obrazci PDF  
2022 - Razpis - ostala društva  
2022 - Ostala - obrazec Word  
2022 - Ostala - obrazec PDF  
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Štore v letu 2022 - vloga PDF  
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Štore v letu 2022 - vloga Word  
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Štore v letu 2022  
Razpisni obrazci - šport 2021 - ms word  
Razpisni obrazci - šport 2021 - pdf  
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa 30. 6. 2021  
Letni program športa v občini Štore za leto 2021  
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Štore v letu 2021  
Zbiranje ponudb za organizacijo kresovanja 30. aprila 2021 na Lipi  
Dodelitev nagrad za dosežke športnikov s stalnim prebivališčem v občini Štore v letu 2021  
2021 Kultura razpis  
2021 Kultura - razpisni obrazci Word  
2021 Kultura - razpisni obrazci PDF  
2021 Sociala razpis  
2021 Sociala - razpisni obrazci Word  
2021 Sociala - razpisni obrazci PDF  
2021 Ostala društva  
2021 Ostala društva - obrazci Word  
2021 Ostala društva - obrazci PDF  
Vloga za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Štore v letu 2021  
Vloga za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Štore v letu 2021  
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Štore v letu 2021  
Razpisni obrazci 2020 - šport (PDF)  
Razpisni obrazci 2020 - šport (MS Word)  
Razpisni obrazci 2020 - kultura (PDF)  
Razpisni obrazci 2020 - kultura (MS Word)  
Razpisni obrazci 2020 - humanitarna (PDF)  
Razpisni obrazci 2020 - humanitarna (MS Word)  
Razpisni obrazci 2020 - ostala (PDF)  
Razpisni obrazci 2020 - ostala (MS Word)  
Javni razpis za podelitev priznanj občine Štore v letu 2020  
Dodelitev nagrad za dosežke športnikov s stalnim prebivališčem v občini Štore  
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Štore za leto 2020  
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2020  
Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v občini Štore za leto 2020  
Javni razpis za sofinanciranje programov ostalih društev v občini Štore za leto 2020  
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mkčn na območju Občine Štore v letu 2020 - Vloga (PDF)  
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mkčn na območju Občine Štore v letu 2020 - Vloga (MS Word)  
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Štore v letu 2020  
OBVESTILO o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Štore na področju programa splošne AMBULANTE V Domu Lipa Štore (12. 2. 2020)  
LETNI PROGRAM ŠPORTA za leto 2020 (21. 2. 2020)  
   
Arhiv javnih razpisov