Potek gradnje

Tržnica

Vse zainteresirane seznanjamo, da se lahko udeležite kot ponudniki na tržnici, kot aktivni udeleženci ali spremljevalci. Tržnice so namenjene kmetijam, posameznikom, mladim, ki šele razvijate poslovne ideje in razmišljate o registraciji svoje dejavnosti, ter želite svoje izdelke šele razviti in predstaviti.
Vabljeni!