Projektni partnerji

Društvo »Raznolikost podeželja« (LAS)
KUD Folklorna skupina Kompole
PD Železar Štore
ŠD Kovinar Štore
ŠD Laška vas
KD Štore 2000 – LPZ
TD Štore
ŠKD Rudar Pečovje
Zavod Celeia Celje

Od ideje k uresničitvi cilja

Idejo o postavitvi kozolca je spremljala želja, da bi projekt omogočil prodajo kakovostnih lokalnih pridelkov na vaški tržnici in s tem pomagali lokalnim pridelovalcem. Novi prireditveni prostor z zbirko železarstva in rudarstva bo spodbujal ohranjanje kulturne dediščine in društvom, ki delujejo na območju občine Štore, omogočil izvajanje dejavnosti. S predstavitvijo starih kmečkih običajev bomo ohranjali ljudsko izročilo.

Ciljne skupine:
Lokalni pridelovalci hrane bodo na vaški tržnici prodajali svoje pridelke in izdelke. Predšolska in osnovnošolska mladina bo dobila nov učni prostor za spoznavanje zgodovine kraja ter rudarstva in razvoja železarstva. Lokalni prebivalci bodo poleg tega dobili možnost nakupa lokalnih pridelkov in prostor za druženje. Društva bodo pridobila prireditveni prostor za izvajanje svojih dejavnosti.

Cilji in rezultati projekta:
- Povečanje prodaje lokalne hrane in pijače na vaški tržnici.
- Povečanje poznavanja zgodovine rudarstva in razvoja železarstva med mladimi in med lokalnim prebivalstvom.
- Povečanje zanimanja za kmečke običaje, ljudsko izročilo ter društvene dogodke med lokalnim prebivalstvom.
- Revitaliziran objekt nepremične kulturne dediščine.