Prekinitev dobave pitne vode - OBVESTILO

5. 7. 2022