Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Oddaj zahtevo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka