Cerkev Marije Snežne

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Svetina 10, 3220 Štore