Ukrep trajnega prekuhavanja vode na vodovodnem sistemu Prožinska vas – Žekovec

13. 10. 2020