Obvestilo veterinarske zbornice Slovenije lastnikom živali

20. 3. 2020