Javna razgrnitev in predstavitev modelov vrednotenja

24. 9. 2019