Nadgradnja železniškega postajališča Štore

4. 7. 2019