Slovensko društvo hospic, OO Celje vabi na HOSPICKAFE Celje z naslovom KRIZA DUHA

25. 9. 2018