Prekinitev dobave pitne vode - Kompole

26. 7. 2018