Društva in društveno življenje na območju Občine Štore do 2. svetovne vojne

1. 6. 2018