Prekinitev dobave pitne vode - Kompole

30. 5. 2018