Uskladitev podatkov v registru kmetijskih gospodarstev

5. 9. 2017