Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka