Preklic ukrepa prekuhavanja in obvestilo o prekinitvi dobave pitne vode Kompole Šentjanž

23. 11. 2016