Spremembe in dopolnitve izvedbenih prostorskih aktov Občine Štore

12. 2. 2016