Obvestilo o pričetku ocenjevanja škode v gospodarstvu po poplavah 2014

7. 10. 2014