Informacija o uvedbi digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju

9. 6. 2014