Poziv k predložitvi predlogov kandidatov za člane občinske volilne komisije

17. 4. 2014