Ocenjevanje škode zaradi žleda v gospodarstvu

5. 3. 2014