Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti Občine Štore

Organizacijska enota