Priključevanje objektov na javno kanalizacijo in plačilo komunalnega prispevka

2. 10. 2023 Lidija B. (Občinska uprava)