Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Štore v letu 2023

3. 3. 2023