Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Civilna zaščita - Napotki občanom ob nesrečah  
   
Informacija za javnost v primeru nesreče z nevarno snovjo v Občini Štore
Informacija za javnost za obrat Skladišče UNP Štore

Napotki za splošno, osebno zaščito
Napotki ob nesrečah z nevarnimi snovmi
Napotki ob požarih v objektu, eksplozije
Napotki ob požarih v naravnem okolju
Napotki ob požarih na prometnih sredstvih
Napotki ob potresu
Napotki ob poplavah
Napotki ob plazovih
Napotki ob nesrečah na, v in ob vodi
Napotki ob nesrečah na zaledenelih vodnih površinah
Napotki ob močnem vetru, neurju in udaru strele
Napotki ob vročinskem valu in suši
Napotki ob hudem mrazu
Napotki ob visokem snegu in žledu
Napotki za aktivnosti v gorah
Napotki za ravnanje z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
Napotki ob jedrskih in radioloških nesrečah
Napotki ob drugih nesrečah in pojavih