Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Ureditev otroških igrišč v Občini Štore  
   Razlog za operacijo in sam cilj investicije je izboljšati pogoje in urediti rekreacijsko infrastrukturo, ki bo omogočala kvalitetnejše življenje in preskrbljenost z vzpostavljeno osnovno infrastrukturo primerljivo drugim regijam. Rekreacijske površine bodo na sedmih različnih lokacijah in bodo poleg rekreacije omogočale tudi medgeneracijsko druženje in vključevanje ranljivih skupin.

Vzpostavljena bodo otroška igrišča na sedmih lokacijah v občini in sicer spodnje Štore, Lipa, Kompole, Straža, Pečovje, Svetina in pri Domu na Svetini.

Pomen ureditve javne infrastrukture za rekreacijske in športne namene kot tudi površine za preživljanje prostega časa v naravi in na prostem, se bo odražal v organiziranem druženju ob dogodkih kot so igre na prostem, organizirani pohodi in podobne aktivnosti športnega oz. rekreacijskega značaja. Poudarjena bo skrb za aktivacijo in vključevanje ranljivih skupin.

Partnerji v projektu:
-    OBČINA ŠTORE
-    KS SVETINA
-    ŠKD RUDAR PEČOVJE


Nova otroška igrišča

Poletni meseci leta 2018, so bili za občino precej investicijsko naravnani. Vzpostavljena so nova otroška igrišča na sedmih lokacijah v občini, in sicer v spodnjih Štorah, na Lipi, v Kompolah, v Straži, na Pečovju, na Svetini in pri Domu na Svetini.

Sredstva za financiranje sta zagotovili tako Občina Štore kot Krajevna skupnost kot partnerja v projektu »Ureditev otroških igrišč v Občini Štore« (podukrep 19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost). Občina Štore je za projekt s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev v višini do 40.598,77 EUR. Poleg občine in krajevne skupnosti je partner tega projekta tudi Športno kulturno društvo Rudar Pečovje, katerega člani in članice vseskozi sodelujejo pri izvedbi projektnih aktivnosti.

V veliki želji in primarnemu namenu, da otroška igrišča ostanejo urejene in skrbno vzdrževane površine za preživljanje prostega časa v naravi, si moramo prizadevati, da z njimi ravnamo kot dobri gospodarji in jih uporabljamo varno. Skrbno urejene in opremljene površine bodo trajno služile svojemu namenu in pomembno vplivale na družbeno in družabno življenje v naši občini.

Občinska uprava