Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Lokalne volitve 2018  
   
POROČILO OVK O IZIDU LOKALNIH VOLITEV 2018

Izid lokalnih volitev
Volilna udeležba

Obvezni izvodi plakatov in drugih drobnih tiskov v zvezi z lokalnimi volitvami 2018 – NUK


DOSTOP DO SPLETNE OBJAVE KANDIDATOV
http://volitve.gov.si/lv2018/

OBJAVA – OBČINA ŠTORE
http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/zupani_os_store.html

OBJAVA – KRAJEVNA SKUPNOST SVETINA
http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/ckvs_store.html

Glasovanje na rednih lokalnih volitvah bo v nedeljo, 18. novembra 2018, na voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

PREDČASNO GLASOVANJE (OBRAZEC):
Volivke in volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo v sredo, 14. novembra, in v četrtek, 15. novembra 2018, med 7. in 19. uro na volišču za predčasno glasovanje v Kulturnem domu Štore, Cesta XIV. divizije 29, Štore.

GLASOVANJE PO POŠTI (OBRAZEC):
Volivke in volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje do srede, 7. novembra 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

GLASOVANJE NA DOMU (OBRAZEC):
Volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko najpozneje do srede, 14. novembra 2018, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu (glasovanje na domu).
OBRAZCI

ROKOVNIK

UPORABNE POVEZAVE:
DVK
MJU
Evidenca volilne pravice MNZ
Register političnih strank
Zakonodaja

Razpis rednih volitev v svet Krajevne skupnosti Svetina

Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Štore ; sprememba odloka

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Svetina

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Štore

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje