Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Projekt: Hodnik za pešce v Ulici Karla Vovka  
   

https://eu-skladi.si


Opis Projekta: Hodnik za pešce v Ulici Karla Vovka

Investicija zajema gradnjo hodnika za pešce v Ulici Karla Vovka v dolžini 313,87 m.

Investicijska vlaganja zajemajo:
-    gradnjo hodnika za pešce širine 1,50 m v dolžini 313,87 m
-    izvedbo ukrepov za umirjanje prometa
-    postavitev urbane opreme
-    postavitev sistemov označevanja za promocijo hoje
-    izgradnjo javne razsvetljave

Investicijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova 23. člena ZFO-1.
Občina Štore z izvedbo investicije sledi ciljem, ki si jih je zastavila v okviru akcijskega načrta celostne prometne strategije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.