Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: tajnistvo@store.si
 
19. tradicionalni pohod po turistični poti občine Štore
V soboto, 7. maja 2016, ob 8:00. Podrobnosti
 
   
Športno društvo Kovinar Štore
Poletna sezona igranja tenisa. Podrobnosti
 
   
4. Srečanje harmonikaric in harmonikarjev na Bledu
V organizaciji Občine Bled in Turizma Bled bo tudi letos Avsenikova pesem 'Otoček sredi jezera' zadonela na obali Blejskega jezera iz več sto harmonik. Ta veseli dan bo 22. maja. V prejšnjih letih se je srečanja udeležilo vedno med 350 in 400 udeležencev iz različnih koncev Slovenije. Podrobnosti
 
   
Sporočilo za javnost - Kresovanje
Podrobnosti
 
   
Mladinska komedija "Žurerji"
22. 4. 2016 ob 17.00, Kulturni dom Štore. Podrobnosti
 
   
Začasno izvajanje koncesije
Izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Podrobnosti
 
   
Zdravo jem
Brezplačna delavnica, 26. 4. 2016 ob 16.00. Podrobnosti
 
   
Center za krepitev zdravja Celje
ZP Štore, program aktivnosti za april 2016. Podrobnosti
 
   
Izgradnja optičnega omrežja v Štorah
Telekom Slovenije je v sodelovanju z Občino Štore začel z gradnjo optičnega omrežja, ki bo uporabnikom omogočila še višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. Podrobnosti
 
   
Predlogi sprememb prostorskih aktov
Podrobnosti
 
   
Obvestilo
Izvajanje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle. Podrobnosti
 
   
Letni koncert LPZ Štore
23. 4. 2016 ob 19. uri v Kulturnem domu v Štorah. Podrobnosti
 
   
Glasbena šola Avsenik
Vabilo k vpisu. Podrobnosti
 
   
Javno naznanilo
o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Štore. Podrobnosti
 
   
Spremembe in dopolnitve izvedbenih prostorskih aktov Občine Štore
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Štore. Podrobnosti
 
   
Center za krepitev zdravja Celje
Pridružite se aktivnim in uživajte v zdravju! Podrobnosti
 
   
Koledar dogodkov
Podrobnosti
 
   
Obvestilo
Zloženka s koristnimi informacijami. Podrobnosti
 
   
Obvestilo vinogradnikom in vinarjem
Register pridelovalcev grozdja in vina. Podrobnosti
 
   
Eko sklad
Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, je 24. aprila objavil nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom in javna poziva za kreditiranje okoljskih naložb občin in drugih pravnih oseb v letu 2015. Podrobnosti
 
   
Pravice in obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč
Pravice in obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda. Podrobnosti
 
   
Informacija o uvedbi digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju
Podrobnosti
 
   
Odlok o plakatiranju
Pogoji plakatiranja v času volilne kampanje. Podrobnosti
 
   
Starejši pešci v prometu
Akcija Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Podrobnosti