Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Občinski praznik
Vabljeni na slavnostno prireditev v počastitev občinskega praznika. V torek, 31. maja 2016, ob 19.30 v Kulturnem domu Štore. Podrobnosti
 
   
Zaključna prireditev OŠ Štore
V torek, 31. maja 2016, ob 17. uri v Kulturnem domu Štore. Podrobnosti
 
   
Športno društvo Kovinar Štore
Poletna sezona igranja tenisa. Podrobnosti
 
   
4. Srečanje harmonikaric in harmonikarjev na Bledu
V organizaciji Občine Bled in Turizma Bled bo tudi letos Avsenikova pesem 'Otoček sredi jezera' zadonela na obali Blejskega jezera iz več sto harmonik. Ta veseli dan bo 22. maja. V prejšnjih letih se je srečanja udeležilo vedno med 350 in 400 udeležencev iz različnih koncev Slovenije. Podrobnosti
 
   
Začasno izvajanje koncesije
Izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Podrobnosti
 
   
Izgradnja optičnega omrežja v Štorah
Telekom Slovenije je v sodelovanju z Občino Štore začel z gradnjo optičnega omrežja, ki bo uporabnikom omogočila še višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. Podrobnosti
 
   
Predlogi sprememb prostorskih aktov
Podrobnosti
 
   
Obvestilo
Izvajanje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle. Podrobnosti
 
   
Glasbena šola Avsenik
Vabilo k vpisu. Podrobnosti
 
   
Koledar dogodkov
Podrobnosti
 
   
Obvestilo
Zloženka s koristnimi informacijami. Podrobnosti
 
   
Obvestilo vinogradnikom in vinarjem
Register pridelovalcev grozdja in vina. Podrobnosti
 
   
Odlok o plakatiranju
Pogoji plakatiranja v času volilne kampanje. Podrobnosti